Bli medlem i BJK

Som medlem i BJK stöder du en viktig ungdomsverksamhet i kommunen, bidrar till ett mer levande kustsamhälle och skapar en mötesplats kring segling. 

Medlemsavgiften är 250:- för enskild medlem eller 400:- för familj/år.

 
När du trycker på knappen nedan kommer du att lämna BJK’s hemsida