BJK:s tobak-, alkohol- och drogpolicy

Bohuslänska Jaktklubben är en förening med båtar, segling och båtliv som huvudsaklig verksamhet. Föreningens grundstenar är gemenskap, god kamratanda och social fostran för våra unga seglare. Hur vuxna och ledare agerar som förebilder är viktigt i denna utveckling.

Vår policy följer centralt framtagna riktlinjer inom idrottsrörelsen vilket betyder att vi står bakom följande när det gäller tobak, alkohol och droger:

TOBAK
Tobak är den största enskilda orsaken till medicinsk ohälsa. Vi verkar för att vårt föreningsarbete alltid ska bedrivas i en tobaksfri miljö vilket betyder att det råder rökförbud på hela vår anläggning, såväl inomhus som utomhus. I samband med barn- och ungdomsverksamhet råder tobaksförbud hos alla ledare och övriga vuxna förebilder. Konferenser, utbildningar och sammanträden är alltid rökfria.
Om dessa riktlinjer inte följs kommer personen ifråga att uppmärksammas på vilka regler som gäller. Vid fall med personer under 18 år kommer ledare och föräldrar att informeras.

ALKOHOL
Alkoholens skadeverkningar i samhället är omfattande, såväl medicinskt som socialt. Vi strävar efter att minska den allmänna alkoholkonsumtionen och senarelägga ungdomars alkoholdebut. Vi tillåter inte att ungdomar i vår förening brukar alkohol under träning, tävling eller övriga aktiviteter i föreningens namn. Samma regler gäller för ledare och övriga vuxna som är involverade i ungdomsverksamheten och har nolltolerans mot att ledare kommer alkoholpåverkade till verksamhet i föreningen.
Om det anses lämpligt kan alkoholhaltiga drycker vara motiverade vid representation och samkväm. De som ansvarar för arrangemangen ser till att alkoholfria alternativ finns. Respekt ska alltid visas mot dem som avstår från alkohol.

Om dessa riktlinjer inte följs kommer personen ifråga att uppmärksammas om vilka regler som gäller. Vid fall med personer under 18 år kommer ledare och föräldrar att informeras.

DOPING och NARKOTIKA
All hantering och bruk av doping- eller narkotikaklassade substanser är förbjudet enligt svensk lag och får inte förekomma i vår verksamhet. Vid överträdelse sker omedelbar polisanmälan. 

DETTA POLICYDOKUMENT

  • Ska genom styrelsens försorg bli känt bland medlemmarna i föreningen genom information på hemsida och genom anslag i klubbhuset
  • Ska ständigt hållas uppdaterat
  • Ska vid behov anpassas till Riksidrottsförbundets eventuella framtida skärpningar.

Denna policy är antagen 19 oktober 2007

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn
On Key

Relaterat

BJK:s 110-åriga historia

BJK, Bohuslänska Jaktklubben, bildades för att främja sportsegling på kusten i början av förra seklet. Jakt, på engelska yacht, är ett äldre ord för båt.

Föreläsning om marinbiologi på årsmötet

På BJK:s årsmöte söndag den 7 april får vi lyssna till marinbiologen Christin Appelqvist som föreläser om livet i vattnet under våra båtar där vi seglar. Vi får lära oss om alger, plankton, fiskar, snäckor, musslor, maskar – och Christins favorit maneter.